Klik hier voor de Privacy-verklaring

Met onderstaand formulier machtigt u ons tot wederopzegging om maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven voor hulp aan dieren. Wilt u de machtiging later weer intrekken, dan kunt u dit eenvoudig doorgeven via het contactformulier op onze website.

Ja, ik word maanddonateur!

Door bovenstaande SEPA machtiging te ondertekenen, geeft u toestemming aan de Stichting Mens & Dier Nederland voor het sturen van een maandelijkse incasso-opdracht naar uw bank om het hieronder aangegeven bedrag af te schrijven van uw rekening. Stichting Mens & Dier Nederland incasseert aan het einde van elke maand. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de afschrijving, vraag dan binnen 8 weken na afschrijving het bedrag terug via uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID: NL88ZZZ272719030000